Hedersledamot och Legendar 2018

Toni tackar och vill gärna ge denna kommentar;

Det är inte var dag man blir hedrad till att vara ”LEGENDAR” medans man är i livet. Nu föll det sig att bussresearrangörerna www.swedishbus.se gav mig detta hedersbetyg, för detta är jag väldig tacksam. Låt mig skicka med 2 länkar som symbolisk visar att i samarbete skapar man mer, jag valde 2 musik länkar detta beror på att hela underhållningsbranschen lever på bussresearrangörerna som med förväntansfulla gäster fyller arenorna runt om i landet, det är för alla en självklarhet, det är det dock inte med tanke på alla svårigheter svenska politiker ovetande av deras beslut innebär för det enskilda företaget.

Låt mig skicka med 2 länkar, den första (1) visar att hur stor man än är, blir det ännu bättre i samarbete, och den andra länken (2) som präglar en stor del av mitt liv kämpa med system i länder som hindrar utveckling, denna länk berör DDR, ett land som jag hade extra mycket att göra med då den svenska staten var engagerad och vi från GDG fick utföra sådant man kunde skriva en bok om, det lärde mig vad system där man inte får tala fritt, skapa egna sanningar gör med människor.
FREEDOM är något som man inte får, utan måste kämpa för, var eviga dag, något som många inte förstår utan tror att detta är gratis, och detta gäller för oss alla, var med och se till och hindra planhushållning inte får verka fritt i Sverige.
I Sverige har vi etablerat planhushållningen inom kollektivtrafiken som är som en cancer svulst i samhället, och för detta finns det rätt många som tror att det är bra ännu fler som skor sig – när det istället tar alla möjligheter till innovationer, tillåter en kapitalförstöring som saknar motsvarighet, skapa lyd människor, osanningar frodas och allt betalas med den ende skattebetalaren som snart blir medveten om att det saknas pengar överallt, i sjukvården, äldrevården, rättssäkerheten ja det är bara rabblar upp samtidigt som ett fåtal personer i kollektivtrafiken är ansvariga och beställer ett biljettsystem i Australien som aldrig tas i drift till en kostnad av runda 4 miljarder kronor och ingen är ansvarig

  1. Här följer en länk som visar hur stor blir mycket större och att ingen är så stor att man inte kan samarbete
  2. ”Freedom” med muren i Berlin som bakgrund får mig återuppliva en tid som jag helst velat slippa.


Ladda ner diplomet som PDF

Ladda ner motiveringen som PDF